Wednesday, November 2, 2016

سقف عمودی


سقف های عمودی دارای قابلیت تنظیم دلخواه زاویه هستند که اجازه میدهد دقیقا همان اندازه که نیاز است نور به داخل راه پیدا کند و یا از ورود آن جلوگیری شود.تکنولوژی پیشرفته در کنار مواد بسیار بادوام کمک بسیار خوبی است برای به روز کردن ظاهر خانه ی شما. سقف های عمودی  را میتوان به صورت سفارشی برای هر نوع پنجره ای ساخت ،یعنی در هر ساختمان هر کدام از پنجره ها دارای یک سقف منحصر به فرد میشود. این یک امکان فوق العاده است برای اداراتی که از گرما و نور کور کننده ی اوایل صبح یا غروب خورشید رنج میبرندNo comments:

Post a Comment