Wednesday, November 2, 2016

ایوان شیشه ای


ایوان شیشه ای هنگام بارش سنگین باران به نسبت پلی کربنات صدای کمتری تولید کرده اما از سوی دیگر به دلیل وزن بالای خود نیازمند چهار چوب و ساختار مقاوم تری است. بیشتر ایوان های شیشه ای  آنقدری محکم هستند که بتوانند وزن تجهیزات جانبی مختلف را هم تحمل کنند و به کمک محافظ های اطراف خود یک اتاق بیرونی کامل و بسیار زیبا را برای شما مهیا میسازد.یک سیستم گرمایشی هالوژن مادون قرمز در کنار نور LED میتواند زمان استفاده شما از ایوان شیشه ای را به شب هنگام و هوای سرد هم بکشاند. همچنین میتوان با استفاده از پرده کرکره در سقف ایوان میزان نور ورودی را در هوای گرم تابستان تنظیم کرد و از شدت گرمای هوا کاست

No comments:

Post a Comment