Wednesday, November 2, 2016

سقف پارچه ای ثابت و متحرک


به کمک طیفی از سقف های یک پارچه شده با سیستمهای گرمایشی و نور پردازی LED در کنار صفحه ها و پرده های عمودی کناری شبهای سردتر بهار و پاییز دیگر مشکلی نیستند
با داشتن یک پوشش بزرگ پارچه ای در بالای سرتان میتوانید گرمای داخلی را به دام انداخته و بدین وسیله نشستن در زیر سقف در دماهای پایین تر امری دلپزیر خواهد بود
با توجه به نوع سقف و اندازه آن میتوانید به اشکال مختلفی در مقابل بادهای عمودی حفاظت ایجاد کنید

No comments:

Post a Comment