Wednesday, November 2, 2016

دیوارهای متحرک بدون قاب


دیوارهای متحرک راه حل های متنوعی را برای کاربردهایی مختلف ارائه میدهد ، به عنوان مثال برای رستورانها ، فضای مقابل کافی شاپ ها ، نمایشگاه ماشین و محیط داخلی ادارات

ایده آل برای محیط های تجاری با فضای وسیع که به تمام این فضا نیاز دارند. شیشه های تا شوی اختصاصی طراحی شده با تنها یک ریل. در این نوع از دیوارها تنها یک شیار آن هم بالای پنلها قرار دارد و به شیشه های اجازه میدهد که آزادانه در طول آن حرکت کرده و تماماً در گوشه ای از سالن جمع شوند. سیستمی ایده آل برای نمایشگاههای ماشین و یا محیط هایی که نیاز است هیچ مانعی روی زمین نباشد
دیوارهای شیشه ای جام تراس برای مکانهایی مناسب است که در آنها دید نامحدود به راندمان حرارتی ارجهیت دارد. ریل بلند و باریک بالایی ، بدون فریم و عایق عمودی مورد نیاز این ساختمانها است. این سیستم یه مانع نامرئی را میسازد که جلوی دید شما را نخواهد گرفت


No comments:

Post a Comment