Wednesday, November 2, 2016

سقف رولینگ


این سیستم با قابلیت باز و بسته شدن بصورت عمودی و کشویی منحصر به فرد بوده و تنها  سقف متحرک آلومینیومی با قابلیت تاشو در سراسر جهان می باشد و می توان از مزایای سقف آلومینیومی  آب بندی کامل آن را نام برد. حرکت پانل های آلومینیومی در این سیستم به دو صورت مورب و عمود می باشد که این امکان را جهت بهره مندی از نور آفتاب و هوای تازه ایجاد می کند. همچنین این سیستم این توانایی را دارد که بصورت کامل باز شده تا بدون هیچ مانعی از فضای آزاد استفاده گرددNo comments:

Post a Comment