Wednesday, November 2, 2016

سقف پارکینگ


محصولی بسیار مفید از آن جهت که به فضای کمی نیاز دارد و سر پناه وسیعی فراهم میکند

سقف ماشین با حداقل نیاز به تعمیر و نگه داری

نیاز به رنگ ندارد و در مقابل زنگ زدگی، خوردگی و تاب برداشتن مقاوم است
امکان سفارش قالبهای خاص برای مواردی که نیاز به ساختار غیر متقارن دارند
موجود بودن سقف ماشین مجزا بدون نیاز به بسته شدن به دیوار ساختمان همراه با سقف های صاف و خمیده
سیستمهای بزرگتر تجاری هم برای استفاده ی کاروان یا اتوموبیلهای بزرگتر موجود است
وجود درهای لولایی به صورت خودکار یا دستی در صورت نیاز موجود استNo comments:

Post a Comment