Wednesday, November 2, 2016

ایوان شیشه ای


ایوان شیشه ای  محصولی ساده و به روز است که از سقف شیشه ای شفاف تر به نسبت سایر محصولات استفاده میکند. این محصول دارای عرض با حداکثر ۳٫۵ متر سود میبرد اما در اندازه ی طول آن محدودیتی وجود ندارد
درست مثل سایر سیستم های شیب دار ایوان، این محصول نیز به حدقل سطوح سیمانی برای پایه های قسمت جلویی و یک ساختار حمایتی مانند دیوار خانه برای قسمت پشتی نیاز دارد. این محصول به شما اجازه ی استفاده از حیاط خانه را بدون درنظر گرفتن شرایط جوی فراهم میکند


No comments:

Post a Comment