Tuesday, November 1, 2016

پارتیشن شیشه ای


امروزه پارتیشن ها در تفکیک فضاها نقش به سزایی دارند و بهترین گزینه برای تفسیمانت هوشمندانه فضاها محسوب می گردند
استفاده از پارتیشن شیشه ای علاوه بر تفکیک فضاهای داخلی جنبه دکوراتیو نیز دارد.
پارتیشن شیشه ای در معماری مدرن امروزی به ما این امکان را می دهد تا فرمی ایده آل و مطابق با خواسته فضای خود داشته باشیم.
با پارتیشن شیشه ای ما می توانیم استفاده حداکثری از نور را در محیط داشته باشیم ، که البته در مواردی برای محدود کردن دید در استفاده از پارتیشن شیشه  می توان از شیشه های رنگی و سند بلاست استفاده کرد
در حال حاضر در معماری مدرن امروزی ، پارتیشن شیشه ای نقش به سزایی در محیط های کاری ایفاد می کند، زیرا علاوه بر حفظ حریم شخصی .و کنترل جمعی پرسنل ، راحتی ارتباط بین کارکنان را میسر می سازد

No comments:

Post a Comment