Wednesday, November 2, 2016

آلاچیق شیشه ای


آلاچیق شیشه ای ، آلاچیقی است که با شیشه محسور شده و رهگذران به منزله استراحت گاه موقت از آن استفاده می کنند
نکته حائز اهمیت در ساخت و طراحی آلاچیق شیشه ای به صورتی است که از نظر زیبایی بصری بسیار چشمگیر باشد و برای ساخت آن هیچ گونه فرمول خاصی بکار نمی برند
نقشه آلاچیق شیشه ای همواره مسطح نبوده و به ایده طراح ،موقعیت زمین و همخوانی با عوامل دیگر توجهی ویژه می گردد
برای زیبایی بیشتر آلاچیق شیشه ای از گل و گیاهان برای تزیین دیواره های آن ،از آجر و شن و بتون های رنگی برای کف آلاچیق و معمولا تا شعاع یک متر با مصالح ساختمانی که هماهنگ با دیگر سازه ها است استفاده می گردد

No comments:

Post a Comment