Wednesday, November 2, 2016

درهای بدون قاب


درهای بدون قاب  دارای یک ریل آلومینیومی بلند در بالای در و یکی پایین در هستند. تنوع این درها به گونه ایست که می‌توان از یک در کشویی با یک ریل آلومینیومی تا دوازده در شیشه‌ای کشویی به همراه شش ریل آلومینیومی بهره برد. تطبیق پذیری این سیستم امکانی را برای پنلها فراهم میکند که از یک طرف یا از هر دو طرف بتوان آنها را گشود که این امر خود به بهبود استفاده از فضای داخلی کمک شایانی میکند. هنگام باز یا بسته کردن درهای کشویی، به منظور کاربری راحت و بدون زحمت، هر پنل شیشه ای، پنل بعد از خود را جمع میکند. ساختار ریلی پایین در اجازه ی استفاده از پنلهای بزرگتر را بدون نیاز به حمایت اضافی فراهم میکند. بولبرینگ های پنهان، استفاده ای بسیار کم صدا و نیر حداقل نیاز به تعمیر و نگه داری را به دست میدهد

No comments:

Post a Comment