Wednesday, November 2, 2016

نقش سقف شیشه ای در معماری


سقف های شیشه ای به طور فزاینده در طرح‌های تهیه شده توسط طراحانی که در تغییر فضاهای کمتر مورد کاربرد تخصص دارند، استفاده می‌شود. سقف شیشه ای یک جایگزین در دسترس و مقرون به صرفه برای بسیاری از طرح های معمولی است. سقف شیشه ای می تواند بسیاری از اشکال مختلف و هیجان انگیز را به خود بگیرد. برای مثال میتواند برای تخصیص فضایی درون آشپزخانه به عنوان غذا خوری استفاده شود
سقف شیشه ای میتواند دقیقا همان چیزی باشد که همراه خود نور و زندگی را به آن قسمتی از خانه تان بیاورد که مدتها می‌خواستید این گونه باشد

No comments:

Post a Comment