Tuesday, November 1, 2016

شیشه سکوریت


بسیاری از اماکن تجاری ، اداری و مسکونی وجود دارند که از شیشه ها در اندازه های مختلف استفاده می کنند و شیشه جزو لاینفک سازه ساختمان ها شده است
شیشه ها در ضخامت های مختلف تولید می شوند و بسته به نوع کاربرد با ضخامت مد نظر مورد استفاده قرار می گیرند.
بسیاری از شیشه ها در اماکنی استفاده می شوند که تردد در آنها زیاد می باشد بنابر این خطرات احتمالی برای آن قابل درک می باشد.برای جلوگیری از خطرات احتمالی ، شیشه ها باید از مقاومت قابل توجهی برخوردار باشند بنابراین فر آیند سکوریت شدن روی آنها صورت می پذیرد.سکوریت کردن شیشه یک فرآیند حرارتی است که شیشه ها در دمای ۷۰۰ درجه سانتی گراد تحت حرارت قرار می گیرند

No comments:

Post a Comment