Thursday, January 4, 2018خانه ای از چوب و شیشه
شفافیت و صمیمیت هدف طراحی این معمار مشهور Kengo Kuma برای این خانه مدرن بوده است. Keuka Studios برای ساخت نمای این ساختمان از ترکیب بالکن های شیشه ای و چوب استفاده کرده است که با هدف طراحی در تضاد نباشد.


#خانه_ای_از_چوب_شیشه #Kengo_Kuma #Keuka_Studios #بالکن_شیشه_ای #نمای_شیشه_ای #نمای_چوب
#architecture #home #house #decoration #design #designer

http://jtr.ir/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%D9%88%D8%A8-%D9%88-%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87/

No comments:

Post a Comment