Tuesday, January 16, 2018

بالکن شیشه ای در تهران

در کلان شهرهایی مانند تهران که همواره ترافیک، آلودگی، سر و صدا از مهم ترین دغدغه های شهروندان تهرانی است و از طرفی دیگر تلاش برای زندگی رد خانه  هایی که تا حد امکان از تمام فضاها به درستی استفاده شده است، و همه ی فضا ها بشدت بهینه شده باشند، استفاده از بالکن ها بعنوان قسمتی از خانه مرزی بین داخل و بیرون خانه است، در صورتی که بتوان راه حلی برای تبدیل راحت بالکن به فضایی باز و یا فضایی امن و سرپوشیده پیدا کرد. بالکن شیشه ای راه حلی است که جام تراس آن را در تهران معرفی و بصورت عمده تولید و عرضه کرده است.

در سالهای اخیر بخصوص در فصول سرد سال شاهد آلودگی شدید هوا در تهران بوده ایم، در صورت عایق کردن بالکن درصد قابل توجه ای از آلبودگی های هوا و صوتی را میتوان از بین برد. جام تراس از فعالان عرصه بالکن شیشه ای در تهرانآماده ارائه خدمات ویژه و صادقانه به شما می باشد.
http://jtr.ir/%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%86-%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86/

No comments:

Post a Comment