Sunday, February 26, 2017

هفت دلیل که نشان رضایت مشتریان از پارتیشن های شیشه ای دارد

.هفت دلیل که نشان رضایت مشتریان از پارتیشن های شیشه ای دارد


به عنوان یک طراح یا معمار، هنگام طراحی محیط یک اداره باید مسائل زیادی را درنظر گرفت. در حالی که امروزه استفاده از نمای شیشه ای در ادارات بسیار فراگیر شده است، برای هر اداره ی مشخصی باید شرایط مختص آن اداره را درنظر گرفت. در همکاری ما با ادارات مختلف، به نکات و امتیازاتی در خصوص استفاده از سیستمهای شیشه ای پی برده ایم که قصد داریم این امتیازات را با شما درمیان بگذاریم.

No comments:

Post a Comment