Monday, October 31, 2016

سقف پارکینگسقف های ماشین جام تراس به منظور مقاومت در برابر باران های سیل آسا و طوفانهای قوی با سقف پلی کربنات با کیفیت ساخته میشوند. بعضی ازسقف های ماشین ما به منظور بهره بردن از زیبایی ظاهری در کنار کارایی از شیشه های لمینت و بسیار مقاوم استفاده میکنند
با اینکه یک سقف ماشین به نسبت یک گاراژ تجاری از سطح حفاظت کمتری برخردار است، بیشتر به دلیل فراهم کردن تهویه ی مناسب تر ساخته میشود.بدون دیوار( بجز دیوار ساختمانی که به آن تکیه داده است) مانعی در برابر هوای تازه وجود نخواهد داشت در 
.حالی که حفاظت مناسبی در مقابل آفتاب و باران وجود دارد
No comments:

Post a Comment